top of page

מחירון שופיפיי - מחירים

 מאת אסף לוי, מומחה לאתרי אינטרנט ומלווה באופן אישי את כל לקוחות שופ מאסטר

החבילה הבסיסית

חבילה בסיסית:

עלות חודשית קבועה: 29$

בתוספת 2% עבור כל עסקה

חבילה מתקדמת:

עלות חודשית קבועה: 79$

בתוספת 1% עבור כל עסקה

חבילה מקצועית:

עלות חודשית קבועה: 299$

בתוספת 0.5% עבור כל עסקה

עלות הקמת החנות:

הקמת חנות יכולה לכלול בתוכה התקנה תבנית והגדרתה בהתאם לצרכי החנות, שינויים בעיצוב ועבודת גרפיקה, התקנת תוספות לחנות, תרגום החנות לעברית ועוד.

עקרונית, אם יש לכם את הידע, אתם יכולים להירשם באופן עצמאי לשופיפיי ולהקים את החנות לבד ללא עלות הקמה - לחצו כאן לפתיחת חנות עצמאית.

אבל אם אין לכם את הידע, בשביל זה אנחנו כאן.

עלויות ההקמה משתנות בהתאם לתבנית, השפה והמפרט הסופי.

bottom of page